Anglický jazyk - právnická terminológia

Číslo
2009/KEP/15
Druh
viacdenný
Typ
Jazykové vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Lektor(i)

Denisa Petriláková, M.A., Lic. Dip. TEFLA

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Vyšší súdni úradníci
Počet účastníkov
20
Zodpovedný koordinátor
Mgr. Gabriela Urbanská, gabriela.urbanska@justice.sk, 033/690 33 13, 0917 617 524