Anglický jazyk - právnická terminológia

Číslo
2010/KEP/88
Druh
viacdenný
Typ
Jazykové vzdelávanie
Termín
-
Deadline

Program seminára

Informačný formulár

DOTAZNÍK - vyplnený dotazník zaslať do 06. septembra 2010 na adresu: maria.kostialova@justice.sk

 

Pramene k príprave

Sylaby pre účastníkov budú distribuované priamo na mieste v priebehu podujatia

Odborný garant
JUDr., PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., 033/6903 312, 0910/960 345, miroslav.slastan@justice.sk
Lektor(i)

Denisa Petriláková, M.A., Lic.Dip. Tefla a PhDr. Mgr. Zdeněk Havlíček

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Iná primárna skupina
Justiční čakatelia
Počet účastníkov
36
Tajomník JA pre prípravu
PhDr. Mária Koštialová, 033/6903 314, maria.kostialova@justice.sk