Anglický jazyk - právnická terminológia (DP JA Omšenie)

Číslo
2009/KEP/15-1-DP Omšenie
Druh
viacdenný
Typ
Jazykové vzdelávanie
Termín
-
Deadline

Predbežný program

Lektor(i)

Denisa Petriláková, M.A., Lic. Dip. TEFLA

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Vyšší súdni úradníci
Počet účastníkov
16
Zodpovedný koordinátor
Mgr. Gabriela Urbanská, gabriela.urbanska@justice.sk, 033/690 33 13, 0911 960 972