Aplikácia európskeho súťažného práva vnútroštátnym sudcom (nariadenie ES č. 1/2003)

Číslo
164
Druh
viacdenný
Termín
-
Deadline
Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Počet účastníkov
20
Zodpovedný koordinátor
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Tajomník JA pre prípravu
Simona Miháliková