Aplikácia primárneho a sekundárneho práva v EÚ

Číslo
137
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Pramene k príprave

- relevantné rozhodnutia súdov a prezentácie lektorov budú distribované účastníkom v priebehu seminára

Odborný garant
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Lektor(i)

- JUDr. Jakub Camrda, PhD.- sudca Najvyššieho správenho súdu ČR

- JUDr. Ing. Michael Siman, DEA - externý člen padagogického zboru Jsutičnej akadémie

- JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.- stály člen pedagogického zboru Justičnej akadémie

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
40
Zodpovedný koordinátor
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Tajomník JA pre prípravu
Simona Miháliková
Urgentná komunikácia
0911 960 354