Cezhraničné civilné súdne spory (Budapešť)

Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

 

ADRESA SEMINÁRA:

Hungarian Academy of Justice (maďarsky: Magyar Igazságugyi Akadémia)

Tóth Lőrinc utca 6.

(District XII)

1122 Budapest

 

- webstránka akadémie (pohľad na budovu): http://mia.birosag.hu/kapcsolat

 

- v prípade použitia navigácie je nutné zadať aj obvod 12, viaceré ulice s rovnakým názvom sú v Budapešti v rámci viacerých jej obvodov

 

 

ERA (Akadémia európskeho práva) ponúka semináre pre sudcov a prokurátorov. Cieľom seminára sú cezhraničné civilné spory, nariadenie Brusel Ia.

 

Jazykový režim: anglický a maďarský

 

Finančné podmienky:

ERA prepláca účastníkom skutočné výdavky za cestovné do výšky 200 EUR a priamo pokryje 2 noci ubytovania. Rezervovanie ubytovania zabezpečuje organizátor.

 

Prihlásenie:

Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov, najmä povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

 

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

Pramene k príprave
Odborný garant
ERA
Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Sekundárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
6
Zodpovedný koordinátor
Miroslav Slašťan
Tajomník JA pre prípravu
Miroslav Slašťan
Urgentná komunikácia
miroslav.slastan@justice.sk