Chorvátsko, Zadar - Predchádzanie konfliktom

Číslo
AD/2023/10
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Popis

Konflikt záujmov nastáva, keď osobné záujmy jednotlivca – rodinné, priateľské, finančné alebo sociálne faktory – môžu ohroziť jeho úsudok, rozhodnutia alebo činy na pracovisku. Ak dôjde ku konfliktu záujmov, môže to podkopať verejnú a vnútornú dôveru, poškodiť dobré meno organizácie, finančne poškodiť podnikanie a v niektorých prípadoch dokonca porušiť zákon. Tento problém sa týka všetkých organizácií – neziskového, verejného aj súkromného sektora.

Cieľ

Hoci väčšina európskych krajín rieši konflikty záujmov už roky, v posledných desaťročiach európski občania stratili dôveru v nositeľov sudcovských funkcií, čím vzniká riziko oslabenia právneho štátu, ktorý sú sudcovia povinní dodržiavať.

Metodológia

Prednáška s prezentáciou, skupinové diskusie, zdieľanie odborných znalostí a vedomostí

Učebné ciele

Účastníci sa naučia: definovať „konflikt záujmov“, identifikovať situácie, ktoré by mohli ohroziť profesionálnu objektivitu, identifikovať situácie, v ktorých by finančné záujmy alebo osobné vzťahy mohli spôsobiť konflikt záujmov, dozvedieť sa o GRECO a ich štandardoch v rámci Prevencia korupcie v normách Rady Európy pre sudcov, Rozpoznať a posúdiť konflikt záujmov v prípadoch verejného obstarávania, zoznámiť sa s judikatúrou správnych a trestných súdov – komparatívna perspektíva EÚ

Cieľové publikum

sudcovia/prokurátori

Člen hosťovania

Justičná akadémia Chorvátska

Jazyk: anglický

Finančné podmienky sú uvedené v prílohe. Všetky náklady spojené s účasťou na vzdelávacom podujatí sú hradené z prostriedkov EJTN. Nie je hradené poistenie. V prípade on-line seminárov nie sú hradené náklady.

V prípade, že nevyplníte aj  prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované.  Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov, Podmienkou účasti je súhlas priameho nadriadeného, ktorý je potrebné zaslať na mail dagmar.hupkova@justice.sk;

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie 0odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborný garant
EJTN
Iná primárna skupina
sudcovia a prokurátori
Počet účastníkov
1
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk