Dedičské konanie (pre KS BB, KS ZA)

Číslo
2009/KCP/13
Druh
jednodenný
Typ
Prípravné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Primárna cieľová skupina
Vyšší súdni úradníci
Zodpovedný koordinátor
Mgr. Katarína Strížová; katarina.strizova@justice.sk; 033/690 33 04, 0910 960 364
Tajomník JA pre prípravu
Mgr. Gabriela Urbanská, gabriela.urbanska@justice.sk, 033/6903302