Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) a zasielateľská zmluva

Číslo
133
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Pramene k príprave

- relevantné rozhodnutia všeobecných súdov k CMR a zasielateľskej zmluve budú distribované účastníkom v priebehu seminára

Odborný garant
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Lektor(i)

- Ing. JUDr. Jaroslav Brda - advokát, bývalý predseda Komory komerčných právnikov

- lektori z radov sudcov NS SR a krajských súdov budú oznámení účastníkom seminára dodatočne 

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Počet účastníkov
40
Zodpovedný koordinátor
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Tajomník JA pre prípravu
Simona Miháliková
Urgentná komunikácia
0911 960 354