Dokazovanie a dôkazné prostriedky v trestnom konaní

Číslo
12
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline

- zásady dokazovania ako osobitná skupna zásad trestného konania

- dôkazy a dôkazné prostriedky v prípravnom a na hlavnom pojednávaní

- zápisnica a záznam priebehu hlavného pojednávania

- aktuálne problémy trestného procesu - novel Trestného poriadku č. 5/2009 Z.z.

Pramene k príprave

Trestný poriadok v znení poslednej novely - zákon č.5/2009 Z.z. (novelu si stiahnes - TU)

Lektor(i)

JUDr. René Štepánik- sudca Okresného súdu Bratislava V.

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
40
Zodpovedný koordinátor
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Tajomník JA pre prípravu
Simona Miháliková
Urgentná komunikácia
0910960345