Efektívne vyhľadávanie a práca s právnymi predpismi a judikatúrou (SR, EÚ a iné) s využitím internetu – pre mierne pokročilých.

Číslo
72
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Na základe počtu prihlásených sudcov a prokurátorov boli doplnené ďalšie 2 termíny praktického seminára pre sudcov a prokurátorov a to:
1. termín - dňa 27.11.2008 s miestom konania v počítačovej miestnosti v budove Justičnej akadémie v Pezinku a
2. termín - dňa 04.12.2008 v počítačovej miestnosti na Okresnej prokuratúre Bratislava 5.

 

Náplň seminára je rámcovo vymedzená v pripojenej "Štruktúre programu seminára 72".

Pramene k príprave

viď súbory a dokumenty pripojené na stránke: http://www.ja-sr.sk/node/84 a na stránke: http://www.ja-sr.sk/node/1049

Odborný garant
JUDr. Peter Sepeši, prokurátor medzinárodného odboru Generálnej prokuratúry SR, t. č. zástupca riaditeľa Justičnej akadémie, spolutvorca nového internetového portálu Justičnej akadémie www.ja-sr.sk; kontakt: peter.sepesi@justice.sk, tel. 0910960970
Lektor(i)

JUDr. Peter Sepeši - prokurátor medzinárodného odboru GP SR, zástupca riaditeľa Justičnej akadémie (13.11.. 27.11. a 4.12.2008)

JUDr. Juraj Novocký - prokurátor trestného odboru GP SR (13.11.2008),
JUDr. Jaroslav Mikulaj - sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici (27.11.2008),
JUDr. Marek Sivák - prokurátor medzinárodného odboru GP SR (4.11.2008)

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Sekundárna cieľová skupina
Vyšší súdni úradníci
Právni čakatelia prokuratúry
Počet účastníkov
13
Zodpovedný koordinátor
JUDr. Peter Sepeši tel. 0919960970
Tajomník JA pre prípravu
Simona Pániková, tel. 033/ 6903 302, mobil: 0911 960 354
Urgentná komunikácia
JUDr. Peter Sepeši tel. 0911960970