Efektívne vyhľadávanie a práca s právnymi predpismi a judikatúrou (SR, EÚ a iné) s využitím internetu - pre mierne pokročilých

Číslo
72
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Miesto konania
Termín
-
Deadline
Odborný garant
JUDr. Peter Sepeši
Lektor(i)

JUDr. Peter Sepeši, JUDr. Jaroslav Mikulaj

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
11
Zodpovedný koordinátor
JUDr. Peter Sepeši, peter.sepesi@justice.sk, 0911 960 970
Tajomník JA pre prípravu
Mgr. Gabriela Urbanská, gabriela.urbanska@justice.sk, 033/6903302
Urgentná komunikácia
0911 960 970, 033/6903302