Efektívne využitie počítača, internetu a právnického softvéru pre sudcov a prokurátorov pre obvod KS/KP v Žiline

Číslo
2009/KEP/20
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Miesto konania
Termín
-
Deadline
Odborný garant
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., t.č. 033/6903312, miroslav.slastan@justice.sk
Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
11
Zodpovedný koordinátor
Mgr. Gabriela Urbanská, gabriela.urbanska@justice.sk, 033/690 33 13, 0917 617 524