Efektívne využitie počítača, internetu a právnického softvéru pre sudcov a prokurátorov pre obvod KS/KP Nitra

Číslo
2009/KEP/51
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Miesto konania
Termín
-
Deadline
Odborný garant
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
40
Zodpovedný koordinátor
Mgr. Gabriela Urbanská, gabriela.urbanska@justice.sk, 033/690 33 13, 0911 960 972