Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov 3. časť, praktické ukážky a cvičenia Beck-online (KE, PO)

Číslo
2015/KEP/19
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline

Program podujatia

Informačný formulár podujatia

OZNAM: dovoľujeme si Vás informovať, že plánované podujatie pod názvom „Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov - 3. časť - praktické ukážky a cvičenia Beck-online", ktoré sa malo konať dňa 02.03.2015 v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa NEUSKUTOČNÍ. Podujatie sme boli nútení zrušiť z dôvodu nízkeho počtu prihlásených účastníkov. Ďakujeme za pochopenie.

Odborný garant
JUDr. Dagmar Papcunová, Katedra medzinárodného, európskeho práva a cudzích jazykov, 033/690 33 03, 0910 960 345
Lektor(i)

Ing. Michaela Gavalierová, zástupca C. H. Beck

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Sekundárna cieľová skupina
Vyšší súdni úradníci
Počet účastníkov
20
Zodpovedný koordinátor
PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, 033/690 33 13, 0911 960 972, gabriela.urbanska@justice.sk