Európsky zatýkací rozkaz

Číslo
č. 28
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Odborný garant
Mgr. Alica Kováčová, PhD.
Lektor(i)

Mgr. Alica Kováčová, PhD., prokurátorka, zástupkyňa riaditeľa medzinárodného odboru Generálnej prokuratúry SR,

JUDr. Anna Ondrejová, PhD., prokurátorka medzinárodného odboru Generálnej prokuratúry SR, vedúca oddelenia vzťahov k EÚ a ES

Mgr. Branislav Boháčik, riaditeľ odboru justičnej spolupráce v trestných veciach MS SR,

Mgr. Veronika Turáková, útvar Prezídia PZ SR SIRENE

 

 

 

 

 

 

 

 

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
45
Zodpovedný koordinátor
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.,miroslav.slastan@justice.sk, tel.: 033/6903312,gsm: +421 910 960345
Tajomník JA pre prípravu
Iveta Aksamitová, iveta.aksamitova@justice.sk, 033/6903310,