Európsky zatýkací rozkaz – novela zákona o EZR, aplikačné poznatky a problémy.

Číslo
123
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Miesto konania
Termín
-
Deadline
Sekundárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
30