Exekučné konanie (video presnos Krajský súd v Košiciach)

Číslo
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Krajský súd v Košiciach
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
  • Vzhľadom na zvýšenie efektivity vzdelávacieho podujatia, si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie podnetných pripomienok, okruhov alebo konkrétnych otázok, ktoré Vás najviac zaujímajú v rámci predmetnej témy, na e-mailovú adresu gabriela.urbanska@justice.sk, a to v termíne do 15. januára 2020.
  • Program vzdelávacieho podujatia
Lektor(i)

JUDr. Martin Maliar (generálny riaditeľ sekcie civilného práva, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), JUDr. Daniel Ivanko, PhD. (podpredseda Okresného súdu Banská Bystrica), JUDr. Ing. Miroslav Paller (prezident Slovenskej komory exekútorov), doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva; advokát)

Iná primárna skupina
sudcovia, vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia