Francúzsko, Luxembursko - 6 mesačné stáže na európských súdoch

Číslo
6/2021/01
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Justičná akadémia Slovenskej republiky  v roku 2022  plánuje pokračovať  v  rámci projektu  „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ v realizácií  individuálnych stáži v trvaní 6 mesiacov pre sudcov a prokurátorov bez tlmočenia, kde je predpokladaná úroveň znalosti cudzieho jazyka na úrovni ( B2,C1,C2), ktorá bude  preverovaná formou písomného testu a   ústneho pohovoru.

Jazykové znalosti: jazyk anglický alebo jazyk francúzsky

Úroveň znalosti podľa SERR:     https://www.minedu.sk/data/att/5955.pdf

Miesto konania:                              Luxembursko (1), Francúzsko, Štrasburg (1)

Kritériá na výber účastníkov na šesťmesačnú individuálnu stáž:

regionálna diverzita, včasnosť prihlásenia, úroveň znalostí cudzieho jazyka B2-C1 - doklad osvedčujúci znalosť cudzieho jazyka, motivačný list, písomný test a ústny pohovor vo zvolenom cudzom jazyku na uvedenej úrovni, súhlas predsedu súdu s účasťou na zahraničnej stáže 

 

Zahraničné stáže, ktoré plánujeme  realizovať  v v roku 2022  sú určené pre sudcov a prokurátorov, ktorí sa vo svojej rozhodovacej činnosti venujú súdnej (civilnej, správnej či trestnej) agende s cudzím prvkom, sú napr. kontaktnými bodmi európskej justičnej siete, ad hoc sudcami na ESĽP, ktorí sa pripravujú na vyslanie do medzinárodných súdnych a iných orgánov na zastupovanie SR a pod.

Šesť mesačné stáže budú zamerané na detailne a špecializované vzdelávanie formou konzultácií a ukážok činnosti jednotlivých zložiek zahraničného súdu či inej súdnej špecializovanej zložky. Stáže sa uskutočnia na  súdoch  EÚ  v Luxembursku a na Európskom súde pre ľudské práva vo Francúzsku.

Všetky náklady spojené s účasťou na individuálnej stáži sú hradené z projektu,  a vyslanie organizačne zabezpečuje pre účastníka zahraničnej stáže dodávateľská organizácia v spolupráci s JA SR.

Podmienkou účasti na zahraničnej stáži je pri prihlásení súhlas priameho nadriadeného, ktorý je potrebné zaslať mailom na adresu dagmar.hupkova@justice.sk;  

Vyslanie na zahraničnú stáž je podmienené akceptáciou zo strany zahraničnej inštitúcie a vývojom pandemickej situácie, ktorá je pravidelne konzultovaná s pracovníkmi JA SR zo strany zahraničných partnerov,  a o ktorej budú prihlásení účastníci včas informovaní.

 

 

Odborný garant
JA SR
Iná primárna skupina
Sudcovia a prokurátori
Počet účastníkov
4
Zodpovedný koordinátor
JASR
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk