Francúzsko, Štrasburg - krátkodobý študijný pobyt

Číslo
ECtHR/2023/01
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Európska justičná vzdelávacia sieť otvára aj tento rok možnosť uchádzať sa o  krátkodobé študijné pobyty  (bude upresnené zo strany EJTN) na Európskom súde pre ľudské práva. Cieľom študijného pobytu je oboznámiť sa s fungovaním  a organizáciou súdu.

  • Kompetencie ESĽP
  • Možnosť účasti na hearingu
  • Stretnutie so sudcami súdu
  • Prezentácia programu HELP Rady Európy

POZOR - Prihlášku vypĺňate tento rok elektronicky priamo do systému EJTN.  Poradie vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli ja-sr.sk, a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. 

 

Prihlasovacia adresa:  https://exp-platform.ejtn.eu/ - do 15.12.2022 do 18.00 hod. 

 Pre Slovensko na rok 2023 je referenčný kód: JASR/2023/ECtHR/01

 

V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli, ako aj elektronickú prihlášku v systéme EJTN, vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená súhlasom priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom virtuálnom seminári a  akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

 

Jazyk: sledujte pokyny v elektronickom prihlasovaní

 

Finančné podmienky:

 náklady spojené s účasťou hradené EJTN - cestovné do výšky 400 EUR a 190 EUR/deň na pokrytie všetkých nákladov spojených s ubytovaním, stravovaním a vnútornou prepravou. Poistenie nie je hradené. 

 

Pripomíname vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup TU) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára zaslať stručnú správu o priebehu virtuálneho podujatia  a nahrať do 15 dní po ukončení podujatia správu, na základe ktorej bude vyznačená aktívna účasť na zahraničnom seminári. Správa môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre vašu prax, v rozsahu min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

 

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre vás a zamestnancov akadémie.

 

Odborný garant
EJTN
Iná primárna skupina
sudcovia a prokurátori
Počet účastníkov
1
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk