FRANCÚZSKY Lingvistický seminár - civil (Brusel)

Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

EJTN (Európska justičná vzdelávacia sieť) ponúka lingvistické semináre. Na každom seminári sú vytvorené tri anglické skupiny a jedna francúzska, preto sú na rovnaký termín vypísané na našom portáli dve rôzne prihlasovania aj pre záujemcov o francúzštinu. Nakoľko počet miest na seminári je 52 pre celú EÚ, nevieme garantovať potvrdenie 1 účastníka pre každý jazyk lebo 2 účastníkov pre rovnaký jazyk, preto je vhodné, aby sa prihlásilo aj niekoľko náhradníkov. Výber uskutočňuje EJTN a zohľadňuje aj skutočnosť, či sa osoba ešte nezúčastnila na týchto lingvistických seminároch.

 

VŠETKY lingvistické semináre majú rovnaký obsah, preto prosíme účastníkov, aby si zvolili nimi preferovanú oblasť (civil, trest, ľudské práva) termín a miesto konania a neprihlasovali sa na viaceré semináre tohto typu. 

 

Jazykový režim: anglický alebo francúzsky

 

Finančné podmienky:

Aktivita je hradená z prostriedkov Európskej komisie, cestovné do výšky 400 EUR (letecky 2. triedou, vlakom 1. triedou, autom 0,22EUR/km podľa Michelin máp do 1200 km za spiatočnú cestu) a denné diéty vo výške podľa hostiteľskej krajiny (v prílohe).

 

Prihlásenie:

Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov ( http://www.ja-sr.sk/node/3799 ), najmä povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov.

 

PODMIENKOU pre účasť na tomto seminári je znalosť na úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

 

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

Odborný garant
EJTN
Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Sekundárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
1
Zodpovedný koordinátor
JUDr. Jana Michaličková, PhD.
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Jana Michaličková, PhD., odborný referent pre medzinárodné vzťahy
Urgentná komunikácia
jana.michalickova@ja-sr.sk, 0911 960 687