Grécko, Thessaloniki - Jazykové vzdelávanie-azylové právo a utečenci

Číslo
LI/2022/03
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Popis:

 

Trojdňový osobný kurz určený pre sudcov a prokurátorov EÚ, ktorí sa zaoberajú prípadmi súvisiacimi s azylom a utečencami. Zameriava sa na rozvoj právnických a lingvistických zručností účastníkov kombinovaním právnych informácií a jazykových cvičení praktickým a dynamickým spôsobom. Účastníci sú rozdelení do troch malých skupín, z ktorých dve sa budú rozvíjať v angličtine a jedna vo francúzštine. Každú skupinu školí počas celého trvania seminára tím zložený z lingvistu a súčasne pôsobiaceho právneho experta.

 

Kurz kombinuje teoretické a praktické cvičenia štyroch základných jazykových zručností: čítanie, písanie, hovorenie, počúvanie v rámci právnej terminológie.

               

Jazykový režim: anglický jazyk, francúzsky jazyk   - C1

 

 

Upozornenie!!!

Finančné náklady: Náklady spojené s účasťou na seminári v prípade prezenčnej frormy  hradí EJTN (cestovné, ubytovanie , stravovanie, poistenie si hradí účastník).

 

Podmienkou účasti na zahraničnom seminári je súhlas priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom vzdelávacom podujatí (aj v prípade, ak je podujatie organizované on-line), ktorý je potrebné zaslať mailom na adresu dagmar.hupkova@justice.sk;

 

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19  o forme podujatia (prezenčne alebo on-line) rozhoduje EJTN o čom bude prihlásení účastník včas informovaní pred začiatkom vzdelávacieho podujatia. Prijímajúca krajina si v prípade prezenčnej formy stanovuje podmienky vstupu do krajiny v zmysle opatrení súvisiacich s COVID-19.

 

Systém prihlasovania zo strany JA SR sa    uskutočňuje do EJTN on-line, a preto je potrebné dôsledne zvažovať reálne možnosti účasti na zahraničnom seminári. Odhlásenie  prihláseného účastníka je potrebné v systéme zdôvodňovať.

 

Pripomíname Vám povinnosť nahrať  podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka, ak ho nemáte nahraté v súboroch.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú  správu po  absolvovaní  seminára v termíne do 15 dní  po jeho absolvovaní.  Na základe uvedenej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

 

 Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

 

 

Iná primárna skupina
Sudcovia a prokurátori
Počet účastníkov
2
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk