JA Kroměříž - Praktické poznatky z praxe US orgánů při vyšetřování kybernetické a počítačové kriminality

Číslo
2023/NSZ-JAČR/1
Druh
jednodenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Lektormi seminára sú:

 • Thomas S. Dougherty, ICHIP Attorney pre centrálnu a východnú Európu, DOJ/CD
 • AUSA Maureen Besset, International Affairs Coordinator, U.S. Attorney's Office, Northern District of California
 • Brandon Chee, Digital Investigative Analyst, CCIP, U.S. DOJ Cybercrime Lab, Washington, DC
 • Paul Vitchock, FBI, Cyber Crime Supervisory Special Agent
 • US delegation lead: Peter J. Ainsworth, Senior Anti-Corruption Counsel, OPDAT, DOJ

Tematicky je seminár zameraný na tieto oblasti:

 • Prípadová štúdia – prezentácia úspešného vyšetrovania prípadu kyberkriminality v USA (od samého začiatku až po vynesenie rozsudku), vrátane vyšetrovacích postupov a spolupráce s ďalšími orgánmi a inštitúciami, obzvlášť so zameraním na spoluprácu so súkromným sektorom (Microsoft, Google a pod.)
 • Príklady dobrej a zlej praxe všeobecne
 • Predstavenie možností spolupráce so súkromným sektorom a spôsobov priameho získavania informácií a dôkazov od súkromných spoločností alebo poskytovateľov služieb
 • Spôsob vypracovania žiadostí o právnu pomoc (MLA) tak, aby boli úspešne vybavené
 • Medzinárodná spolupráca v oblasti kyberkriminality
 • Perspektívy budúcej medzinárodnej spolupráce
 • Kybernetické vzdelávanie žalobcov v USA (kurikulum, poskytovatelia, požiadavky)

Simultánne tlmočenie z AJ do ČJ a naopak je zaistené.

Justičnej akadémii Slovenskej republiky bolo ponúknutých celkom 10 miest.

Cieľová skupina: sudcovia, prokurátori.

Informácie o požiadavkách na zabezpečenie/nezabezpečenie stravy, prosím, zasielajte na adresu dominika.zavadova@justice.sk.