Judikatúra ESĽP v aplikačnej praxi orgánov Slovenskej republiky, pre KS/KP Košice a Prešov (projekt NFM)

Číslo
2010/KEP/115
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Odborný garant
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., t.č. 033/690 33 12, miroslav.slastan@justice.sk
Lektor(i)

JUDr. Marica Pirošíková, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zástupkyňa SR pred ESĽP, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
70
Tajomník JA pre prípravu
Anna Jasovská; anna.jasovska@justice.sk; 033/690 33 10