Katastrálne konanie a súdny prieskum

Číslo
č.22
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Odborný garant
JUDr. Peter Hulla
Lektor(i)

Mgr. Marta Koprdová, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR,

JUDr. Elena Kováčová, sudkyňa Najvyššieho súdu  SR,

JUDr. Marián Fečík, prokurátor Generálnej prokuratúry SR

 

 

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
45
Tajomník JA pre prípravu
Iveta Aksamitová, iveta.aksamitova@justice.sk, 033/6903310