Kultivácia osobnosti sudcu a prokurátora

Číslo
93
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Pramene k príprave

- budú k dispozícií 5 dní pred podujatím na internetovej stránke Justičnej akadémie

Odborný garant
JUDr. Dagmar Papcunová
Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
40
Zodpovedný koordinátor
Mgr. Mario Potuček
Tajomník JA pre prípravu
Simona Miháliková
Urgentná komunikácia
0911 960 354