On-line - Právo obetí trestných činov

Číslo
CR/2022/17
Druh
jednodenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Popis:

Európska komisia 5. marca 2020 zverejnila plán „stratégie EÚ v oblasti práv obetí (2020 – 2024)“, v ktorom načrtla päť kľúčových priorít: posilnenie postavenia obetí trestných činov, zlepšenie ochrany a podpory najzraniteľnejších obetí, uľahčenie obetí. prístup k odškodneniu, posilnenie spolupráce a koordinácie a medzinárodný rozmer práv obetí. Stratégia vyzýva na podporu vzdelávacích aktivít pre súdne orgány a orgány činné v trestnom konaní.

Vzdelávacie podujatie  bude zamerané na:

-  vysvetlenie hlavných otázok, ktoré vznikajú pri zaobchádzaní s obeťami trestných činov z nenávisti: rasizmus, homofóbia, transfóbia, sexizmus

- vysvetlenie platného európskeho právneho rámca

- získanie praktického pohľadu prostredníctvom skúseností prokurátora, ktorý sa zaoberá obeťami trestných činov z nenávisti: rasizmus, homofóbia, transfóbia, sexizmus

- zdieľanie najlepších postupov medzi rôznymi členskými štátmi

 

Miesto konania: on-line

 

Jazykový režim: anglický jazyk

 

 

Upozornenie!!!

 

Podmienkou účasti na zahraničnom seminári je súhlas priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom vzdelávacom podujatí (aj v prípade, ak je podujatie organizované on-line), ktorý je potrebné zaslať mailom na adresu dagmar.hupkova@justice.sk;

 

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19  o forme podujatia (prezenčne alebo on-line) rozhoduje EJTN o čom bude prihlásení účastník včas informovaní pred začiatkom vzdelávacieho podujatia. Prijímajúca krajina si v prípade prezenčnej formy stanovuje podmienky vstupu do krajiny v zmysle opatrení súvisiacich s COVID-19.

 

Systém prihlasovania zo strany JA SR sa    uskutočňuje do EJTN on-line, a preto je potrebné dôsledne zvažovať reálne možnosti účasti na zahraničnom seminári. Odhlásenie  prihláseného účastníka je potrebné v systéme zdôvodňovať.

 

Pripomíname Vám povinnosť nahrať  podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka, ak ho nemáte nahraté v súboroch.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú  správu po  absolvovaní  seminára v termíne do 15 dní  po jeho absolvovaní.  Na základe uvedenej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

 

 Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

 

Odborný garant
EJTN
Iná sekundárna skupina
sudcovia a prokurátori
Počet účastníkov
3
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk