On-line-webinar - Zločiny z nenávisti: ochrana občanov

Číslo
CR/2023/19
Druh
jednodenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Popis

Európska komisia 5. marca 2020 zverejnila plán „stratégie EÚ v oblasti práv obetí (2020 – 2024)“, v ktorom načrtla päť kľúčových priorít: posilnenie postavenia obetí trestných činov, zlepšenie ochrany a podpory najzraniteľnejších obetí, uľahčenie obetí. prístup k odškodneniu, posilnenie spolupráce a koordinácie a medzinárodný rozmer práv obetí. Stratégia vyzýva na podporu vzdelávacích aktivít pre súdne orgány a orgány činné v trestnom konaní. V júni 2020 Európska komisia zverejnila plán „stratégie EÚ v oblasti práv obetí (2020 – 2025)“, v ktorom načrtla jej päť kľúčových priorít: posilnenie postavenia obetí trestných činov, zlepšenie ochrany a podpory najzraniteľnejších obetí, uľahčenie prístupu obetí na kompenzáciu, posilnenie spolupráce a koordinácie, a medzinárodný rozmer práv obetí. Stratégia venuje osobitnú pozornosť obetiam trestných činov z nenávisti.

Cieľ

Napriek úsiliu členských štátov EÚ bojovať proti diskriminácii a intolerancii vrátane trestných činov z nenávisti existujú náznaky, že situácia sa nezlepšuje. Namiesto toho sme v posledných rokoch boli svedkami pokračujúceho a opakovaného porušovania základných práv ľudí žijúcich v EÚ, a to prostredníctvom verbálneho napádania, fyzických útokov alebo dokonca vrážd motivovaných predsudkami. Na boj proti trestným činom z nenávisti a súvisiacemu porušovaniu základných práv musia EÚ a jej členské štáty tieto trestné činy viac zviditeľniť a brať ich na zodpovednosť. Webinár sa zameria na tieto oblasti: Zvyšovanie povedomia odborníkov z praxe o judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v oblasti trestných činov z nenávisti. zločiny z nenávisti: rasizmus,

Metodológia

Prezentácie, kľúčové poznámky, kvízy

Cieľové publikum

Sudcovia/prokurátori/zamestnanci súdu

Finančné podmienky sú uvedené v prílohe. Všetky náklady spojené s účasťou na vzdelávacom podujatí sú hradené z prostriedkov EJTN. Nie je hradené poistenie. V prípade on-line seminárov nie sú hradené náklady.

V prípade, že nevyplníte aj  prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované.  Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov, Podmienkou účasti je súhlas priameho nadriadeného, ktorý je potrebné zaslať na mail dagmar.hupkova@justice.sk;

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie 0odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

Odborný garant
EJTN
Iná primárna skupina
sudcovia, prokurátori, zamestnanci súdu
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk