Luxemburg - EPPO - 1 mesačné stáže

Číslo
2021/EPPO/03
Termín
-
Deadline

Justičná akadémia Slovenskej republiky v roku 2022  plánuje pokračovať  v  rámci projektu  „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ v realizácii individuálnych mesačných stáží v trvaní 1 mesiaca pre  prokurátorov bez tlmočenia, kde je predpokladaná úroveň znalosti cudzieho jazyka na úrovni ( B1, B2, C1, C2), ktorá bude  preverovaná formou  krátkeho ústneho pohovoru.

Úroveň znalosti podľa SERR:  https://www.minedu.sk/data/att/5955.pdf

Miesto konania: Luxembursko, EPPO - Úrad európskeho prokurátora ( 6 miest – marec, apríl, máj 2022/ každý mesiac 2 osoby)

Kritériá výberu záujemcov sú nastavané  v rámci projektu nasledovne:

regionálna diverzita, včasnosť prihlásenia, úroveň znalostí cudzieho jazyka B1-C1, ústny pohovor vo zvolenom cudzom jazyku na uvedenej úrovni, aktívna účasť na domácich a zahraničných seminároch  a na vzdelávacích lingvistických seminároch (anglický alebo  francúzsky jazyk), výhodou je znalosť jazyka krajiny výkonu stáže, súhlas priameho nadriadeného s účasťou na vzdelávacom podujatí

Zahraničné stáže, ktoré plánujeme  realizovať v I. polroku 2022 a sú určené pre  prokurátorov, ktorí sa v rámci  svojej  činnosti venujú predovšetkým  trestnej agende s cudzím prvkom alebo sa pripravujú na vyslanie do medzinárodných orgánov na zastupovanie SR a pod.

 

Mesačné stáže budú zamerané na detailne a špecializované vzdelávanie formou konzultácií a ukážok činnosti jednotlivých zložiek EPPO či inej súdnej špecializovanej zložky. Stáže sa uskutočnia na EPPO  - Úrade európskeho prokurátora Všetky náklady spojené s účasťou na individuálnej stáži sú hradené z projektu  a vyslanie organizačne pre účastníka zahraničnej stáže zabezpečuje dodávateľská organizácia v spolupráci s JA SR.

 

Podmienkou účasti na zahraničnej stáži je pri prihlásení súhlas priameho nadriadeného, ktorý je potrebné zaslať mailom na adresu dagmar.hupkova@justice.sk.

Vyslanie na zahraničnú stáž je podmienené akceptáciou zo strany zahraničnej inštitúcie a vývojom pandemickej situácie, ktorá je pravidelne konzultovaná s pracovníkmi JA SR zo strany zahraničných partnerov,  a o ktorej budú prihlásení účastníci včas informovaní.

 

 

Odborný garant
EPPO
Primárna cieľová skupina
Prokurátori
Počet účastníkov
6
Zodpovedný koordinátor
JASR
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk