Luxembursko, Luxemburg - Predbežné rozhodnutia a konanie pred súdmi EÚ

Číslo
AD/2023/08
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Popis

Školenie vedené odborníkmi z praxe, akademikmi a úradníkmi Súdneho dvora EÚ (SDEÚ) o kľúčových otázkach týkajúcich sa postupu predbežného rozhodnutia EÚ.

Cieľ

Toto školenie bude slúžiť ako fórum na výmenu poznatkov a osvedčených postupov medzi odborníkmi z celej EÚ. 

Metodológia

Teoretické a praktické prednášky, Workshop a analýza judikatúry, Otázky a odpovede a Debaty

Učebné ciele

Pochopenie kritérií pre položenie alebo nepostúpenie otázky Súdnemu dvoru, Naučiť sa, ako prakticky navrhnúť a formulovať otázky, Naučiť sa interpretovať a implementovať rozsudky Súdneho dvora EÚ, Analyzovať praktický prípad na základe skutočných faktov a rozhodnúť, či by sa otázky mali položiť súd, Pochopenie interakcie medzi predbežným rozhodnutím a článkom 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Cieľové publikum

Sudcovia/prokurátori/zamestnanci súdu

Člen hosťovania

Európsky súdny dvor

Finančné podmienky sú uvedené v prílohe. Všetky náklady spojené s účasťou na vzdelávacom podujatí sú hradené z prostriedkov EJTN. Nie je hradené poistenie. V prípade on-line seminárov nie sú hradené náklady.

V prípade, že nevyplníte aj  prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované.  Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov, Podmienkou účasti je súhlas priameho nadriadeného, ktorý je potrebné zaslať na mail dagmar.hupkova@justice.sk;

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie 0odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

 

 

Odborný garant
EJTN
Iná primárna skupina
sudcovia, prokurátori, zamestnanci súdu
Počet účastníkov
1
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk