Mediácia a probácia v prípravnom konaní:

Číslo
63
Druh
jednodenný
Typ
Prípravné vzdelávanie
Termín
Deadline
Primárna cieľová skupina
Prokurátori
Probační a mediační úradníci
Počet účastníkov
40