Mediácia a probácia v prípravnom konaní:- aplikačné poznatky a problémy

Číslo
112
Druh
jednodenný
Typ
Prípravné vzdelávanie
Termín
Deadline
Primárna cieľová skupina
Prokurátori
Probační a mediační úradníci
Počet účastníkov
35