Mladistvé osoby v trestnom konaní.

Číslo
47
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Odborný garant
Mgr. Katarína Strížová, tel. +00421 33 6903304, mobil: +421 910960364, e-mail: katarina.strizova@justice.sk
Lektor(i)

JUDr. Pavol Toman, sudca NS SR, externý člen pedagogického zboru,

JUDr. Milan Lipovský, sudca NS SR, externý člen pedagogického zboru

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Zodpovedný koordinátor
Mgr. Katarína Strížová, tel. +00421 33 6903304, mobil: +421 910960364, e-mail: katarina.strizova@justice.sk
Tajomník JA pre prípravu
Iveta Aksamitová, +00421 33 6903304, iveta.aksamitova@justice.sk