Multilaterálne hospitačné programy pre sudcov v oblasti správneho práva (nemecký jazyk)

Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Nemecká nadácia pre medzinárodnú právnu spoluprácu pre správnych sudcov ponúka hospitačné programy pre sudcov v oblasti správneho práva.

 

Oganizátor odporúča príhlásenie pre mladších sudcov so skúsenosťami vo svojom povolaní.

 

Znalosť jazyka prihlásených uchádzačov bude preverovať veľvyslanectvo Nemeckej spolkovej republiky v Bratislave do polovice marca 2015. Uchádzač by mal mať znalosť nemeckéh jazyka nielen v každodennom živote ale aj v odbornej terminológii.

 

Finančné podmienky: Prosím, preštudujte si dôkladne podmienky v prílohe, nakoľko finančné podmienky nie sú totožné s bežnými pravidlami ponúkaných zahraničných seminárov, najmô organizátor NEHRADÍ cestovné náklady do miesta konania pobytu.

 

Prosíme Vás 

- o preštudovanie priložených dokumentov (v nemčine)

- prihlásenie sa cez portál bežným spôsobom (za účelom zabezpečenia času prihlásenia a zostavenia poradia uchádzačov v zmysle Zásad pre výber účastníkov)

- vytlačenie a vyplnenie prihlášky z prílohy a jej podpísanie

- doručenie oskenovanej prihlášky emailom na adresu jana.michalickova@ja-sr.sk

- v prípade Vášho vybratia Vás ihneď budeme kontaktovť telefonicky o zaslanie originálu prihlášky poštou 

 

Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov ( http://www.ja-sr.sk/node/3799 ), najmä povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

 

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

Prosíme VYŠSÍCH SÚDNY ÚRADNÍKOV, aby sa neprihlasovali na tento program, nakoľko je určený výlučne pre sudcov.

Odborný garant
Nemecká nadácia pre medzinárodnú právnu spoluprácu pre správnych sudcov
Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Sekundárna cieľová skupina
Sudcovia
Počet účastníkov
2
Zodpovedný koordinátor
JUDr. Jana Michaličková, PhD.
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Jana Michaličková, PhD., odborný referent pre medzinárodné vzťahy
Urgentná komunikácia
jana.michalickova@ja-sr.sk, 0911 960 687