Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov - CIVILNÝ ÚSEK - 1. časť (KE, PO)

Číslo
2015/KEP/10
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline

Program vzdelávacieho podujatia - 1. časť (civilný úsek)

Informačný formulár vzdelávacieho podujatia - 1. časť (civilný úsek)

Druh podujatia: Podujatie sa realizuje v rámci projektu LP/2014/200 s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Účastníci podujatia bezplatne obrdžia odbornú literatúru v oblasti ľudských práv a knižnú publikáciu „Ľudské práva - vybrané rozhodnutia európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora európskej únie".

Odborný garant
JUDr. Dagmar Papcunová, Katedra medzinárodného, európskeho práva a cudzích jazykov, 033/690 33 03, 0910 960 345
Lektor(i)

JUDr. Marica Pirošíková (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Sekundárna cieľová skupina
Vyšší súdni úradníci
Počet účastníkov
50
Zodpovedný koordinátor
PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, 033/690 33 13, 0911 960 972, gabriela.urbanska@justice.sk