Nemecko-Norimberg - vplyv utečencov v Európe-medzinárodné trestné činy

Číslo
CR/2021/07
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

 

Popis:

Cieľom tohto vzdelávania je lepšie pochopenie medzinárodného hmotného práva, ako aj najdôležitejšej medzinárodnej a vnútroštátnej judikatúry,  pochopenie trestnej zodpovednosti v tejto oblasti, znalosť praktických otázok spojených s postavením prípadu  hlavných medzinárodných trestných činov a z nich vyplývajúcich dôkazných výziev a praktické znalosti nástrojov súdnej spolupráce v rámci EÚ a príslušných medzinárodných zmlúv.

 

Miesto konania:  Nemecko, Norimberg

 

Jazykový režim anglický jazyk

 

Upozornenie!!!

Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants), je potrebné  zvažovať záujem a reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

 

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 v prípade zmien, pokiaľ ide  o formu podujatia (on-line alebo prezenčná forma), vám budú poskytnuté informácie priamo zo strany EJTN.

 

Pripomíname vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup TU) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

 

Podmienkou účasti na seminári je súhlas priameho nadriadeného s prihlásením a absolvovaním aj on-line zahraničného seminára alebo výmenného programu.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú správu po absolvovaní seminára v termíne do 15 dní po jeho absolvovaní. Na základe uvedenej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

 

 

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre vás a zamestnancov akadémie.

 

 

 

 

Odborný garant
EJTN
Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
1
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk