Nemecko, Trier - Letná jazyková škola - spolupráca v civilných veciach

Číslo
SLI/2021/03
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

 

Popis:

 

Päťdňová letná jazyková škola je určená pre sudcov a prokurátorov z EÚ pôsobiacich v rámci justičnej spolupráce v občianskych veciach. Bude zameraná na rozvoj právnych a lingvistických schopností účastníkov kombináciou právnych informácií a jazykových cvičení praktickým a dynamickým spôsobom.

 

Účastníci sú rozdelení do troch malých skupín, dve skupiny v anglickom jazyku a jedna vo francúzskom jazyku.

 

Každú skupinu trénuje celý týždeň tím zložený z lingvistu a právnika, ktorí pôsobia súčasne. Kurz kombinuje teoretickú a praktickú časť štyroch základných jazykových schopností: čítania, písania, rozprávania a počúvania v rámci právnej terminológie

 

 

Miesto konania: Nemecko, Trier

 

Jazykový režim Anglický jazyk  -  B1,B2, Francúzsky  jazyk - B2

 

 

 Upozornenie!!!

 

Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať záujem a reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

 

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 v prípade zmien pokiaľ ide  o formu podujatia (on-line alebo prezenčná forma) vám budú poskytnuté informácie priamo zo strany EJTN.

 

Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

 

Podmienkou účasti na seminári je súhlas priameho nadriadeného s prihlásením a absolvovaním aj on-line zahraničného seminára alebo výmenného programu a prihlásenie na stránke JA SR.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú  správu po  absolvovaní  seminára v termíne do 15 dní  po jeho absolvovaní.  Na základe uvedenej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

 

 

 Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

 

 

 

Odborný garant
EJTN
Primárna cieľová skupina
Vyšší súdni úradníci
Právni čakatelia prokuratúry
Asistenci sudcu NS SR
Počet účastníkov
1
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk