Nemecko, Trier - Právo životného prostredia EÚ

Číslo
AD/2021/06
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Popis:

Vzdelávanie  pozostáva z troch workshopov. Účastníci tohto podujatia absolvujú aj  vzdelávanie o zásadách a zdrojoch európskeho práva v oblasti životného prostredia a svoj čas venovaný vzdelávaniu budú venovať diskusii o praktických prípadoch a  o vybraných otázkach v tejto oblasti. Všetky semináre budú vedené skúsenými odborníkmi a trénermi.  Vzdelávacie podujatie bude slúžiť ako fórum na výmenu poznatkov a najlepších postupov medzi sudcami a prokurátormi z celej EÚ

 

Miesto konania: Nemecko, Trier

Jazykový režim:  anglický jazyk

 Upozornenie!!!

Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať záujem a reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 v prípade zmien pokiaľ ide  o formu podujatia (on-line alebo prezenčná forma) vám budú poskytnuté informácie priamo zo strany EJTN.

 

Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

Podmienkou účasti na seminári je súhlas priameho nadriadeného s prihlásením a absolvovaním aj on-line zahraničného seminára alebo výmenného programu a prihlásenie na stránke JA SR.

 Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú  správu po  absolvovaní  seminára v termíne do 15 dní  po jeho absolvovaní.  Na základe uvedenej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

 

Iná primárna skupina
Sudcovia a prokurátori
Počet účastníkov
1
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk