Nemecký jazyk - právnická terminológia

Číslo
2009/KEP/16
Druh
viacdenný
Typ
Jazykové vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Lektor(i)

Mgr. Petra Milošovičová, PhD.

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Vyšší súdni úradníci
Počet účastníkov
25
Zodpovedný koordinátor
Mgr. Gabriela Urbanská, gabriela.urbanska@justice.sk, 033/690 33 13, 0917 617 524