Nemecký jazyk - právnická terminológia

Číslo
2010/KEP/114
Druh
viacdenný
Typ
Jazykové vzdelávanie
Termín
-
Deadline

Seminár "Nemecký jazyk - právnická terminológia" sa v termíne 03.11.2010 - 05.11.2010 NEBUDE KONAŤ, seminár bol presunutý na rok 2011.  

Odborný garant
JUDr., PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., miroslav.slastan@justice.sk, 033/6903 312
Lektor(i)

Mgr. Petra Milošovičová, PhD., externý člen pedagogického zboru JASR

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Iná primárna skupina
justiční čakatelia
Počet účastníkov
18
Tajomník JA pre prípravu
PhDr. Mária Koštialová, tel.: 033/6903 314, E-mail: maria.kostialova@justice.sk