Nové konkurzné právo.

Číslo
132
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Vyšší súdni úradníci
Počet účastníkov
30