Nové konkurzné právo

Číslo
č. 9
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Odborný garant
JUDr. Peter Hulla
Lektor(i)

1. JUDr. Zdeněk Krčmář, predseda senátu Nejvyššího soudu ČR

 

2. Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie  a  predseda senátu Krajského súdu v Banskej Bystrici

 

 

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Vyšší súdni úradníci
Počet účastníkov
45
Tajomník JA pre prípravu
Iveta Aksamitová, iveta.aksamitova@justice.sk, 033/6903310