Ochrana ľudských práva v EÚ: Súdny dvor EÚ a Európsky súd pre ľudské práva (Madrid)

Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Seminár sa bude venovať vzťahom a znalostiam v oblasti ľudských prýv a to z perspektívy EÚ -  Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu a z perspektívy Rady Európy -  Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu.

 

Jazykový režim: anglický a španielský

 

Finančné podmienky:

Aktivita je hradená z prostriedkov Európskej komisie, cestovné do výšky 400 EUR (letecky 2. triedou, vlakom 1. triedou, autom 0,22EUR/km podľa Michelin máp do 1200 km za spiatočnú cestu) a denné diéty vo výške podľa hostiteľskej krajiny (v prílohe).

 

Prihlásenie:

Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov ( http://www.ja-sr.sk/node/3799 ), najmä povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

 

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

Odborný garant
Centro de Estudos Judiciarios (CEJ)
Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Sekundárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
1
Zodpovedný koordinátor
CEJ Madrid
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Jana Michaličková, PhD., odborný referent pre medzinárodné vzťahy
Urgentná komunikácia
jana.michalickova@ja-sr.sk, 0911 960 687