Ochrana spotrebiteľa v kontexte práva SR a EÚ (pre KE, PO), projekt NFM

Číslo
51
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Lektor(i)

Doc. JUDr. Josef Kotásek, PhD., Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brne 

JUDr. Markéta Selucká, PhD. Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brne

JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., odborný asistent Ústavu európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Počet účastníkov
50
Zodpovedný koordinátor
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Tajomník JA pre prípravu
Anna Jasovská