Odklony v trestnom konaní

Číslo
164
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Lektor(i)

JUDr. Maroš Žilinka - prokurátor  ÚŠP,
JUDr. František Mozner - sudca Okresného súdu Košice I.

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Iná primárna skupina
Policajti
Počet účastníkov
35
Zodpovedný koordinátor
Mgr. Mario Potúček, mario.potucek@justice.sk, 033/6903315
Tajomník JA pre prípravu
Iveta Aksamitová, iveta.aksamitova@justice.sk, 033/6903310