Odňatie možnosti konať pred súdom (KE, PO)

Číslo
2015/KSP/33
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline

Program vzdelávacieho podujatia

Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

Hlavné témy podujatia:          

  • Odňatie možnosti konať pred súdom ako odvolací dôvod a dôvod prípustnosti dovolania.
  • Prístup ksúdu aprávo na súdnu ochranu vdôsledku odňatia možnosti konať pred súdom.
  • Je dvojinštančnosť ústavným princípom? Aspekty kasačného prístupu vskutkovo ustálených veciach aproblémy pri aplikácii revízneho postupu.
  • Iné vady.
  • Nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia odvolacieho súdu ako vada konania podľa § 237 písm. f/ OSP alebo ako iná vada podľa § 241 ods. 2 písm. b) OSP.
  • Rozbor rozhodnutí Najvyššieho súdu SR. Zosumarizovanie judikatúry sprvkom odňatia možnosti konať pred súdom.

OZNAM: dovoľujeme si Vás informovať, že plánované podujatie s názvom „Odňatie možnosti konať pred súdom", ktoré sa malo konať dňa 13.02.2015 v priestoroch Krajského súdu v Košiciach sa neuskutoční. Podujatie sme boli nútení zrušiť z dôvodu nízkeho počtu prihlásených účastníkov. Ďakujeme za pochopenie.

Ak má niekto záujem, môže sa zúčastniť toho istého podujatia:

  • 25.02.2015 priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, prihlásenie sa realizuje prostredníctvom portálu akadémie do 06.02.2015,
  • 09.03.2015 vpriestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Pezinku, prihlásenie sa realizuje prostredníctvom portálu akadémie do 10.02.2015. Účastníkom je možné poskytnúť ubytovanie vbudove akadémie v Pezinku deň vopred, bez nároku na stravu. Požiadavku na ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške.
Odborný garant
JUDr. Katarína Strížová; vedúca kancelárie akadémie; Katedra súkromného práva, prípravného vzdelávania a spoločenskovedných disciplín; 033/690 33 04
Lektor(i)

JUDr. Peter Straka, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; sudca Krajského súdu v Prešove

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Vyšší súdni úradníci
Sekundárna cieľová skupina
Prokurátori
Počet účastníkov
40
Zodpovedný koordinátor
PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, 033/690 33 13, 0911 960 972, gabriela.urbanska@justice.sk