Online - Právne predpisy EÚ - obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami, odlesňovanie a nezákonná ťažba dreva (ERA)

Číslo
424DV151
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Prehľad:

Cieľom tohto seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o trestných činoch súvisiacich s voľne žijúcimi živočíchmi a lesmi, ktoré v posledných rokoch vyvolávajú veľké obavy. 
 
Dôraz sa bude klásť na právne predpisy EÚ a judikatúru súvisiacu s obchodovaním s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami, odlesňovaním a nezákonným obchodovaním s drevom, na vzťah medzi ustanoveniami trestného a správneho práva týkajúcimi sa týchto trestných činov, ako aj na hlavné výzvy v oblasti vyšetrovania, trestného stíhania a rozhodovania v tejto oblasti. 


Kľúčové témy
 
- Ochrana voľne žijúcich živočíchov a rastlín a nezákonné obchodovanie
- Ochrana lesov a ťažba dreva
- Smernica o trestných činoch proti životnému prostrediu
- Úloha európskych organizácií/sietí/združení
- Trestné činy súvisiace s nakladaním s odpadom z výrobkov po skončení životnosti
- Vyšetrovanie, trestné stíhanie a rozhodovanie o trestných činoch súvisiacich s voľne žijúcimi živočíchmi a lesmi
- Judikatúra SDEÚ
- Predbežné referenčné konanie
- Rôzne prípadové štúdie

 

Pre členov slovenského súdnictva je účasť na seminári bezplatná.

 

Podrobný program podujatia nájdete v prílohe

 

Na aktivitu je potrebné sa prihlásiť cez portál akadémie ako aj prihlasovací formulár tu

 

Oblasť práva: správne právo

Jazyk podujatia: angličtina

Cieľová skupina: sudcovia, prokurátori, 

Počet účastníkov: 1 (1 náhradník)

 

Prílohy