Online - Séria webinárov - anglický jazyk (B2) právnická terminológia (10/11) (EJTN)

Číslo
LI/OCC/2024/33
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Prehľad

V rámci vzdelávacích podujatí prezentuje EJTN možnosť participácie na sérii online webinárov, zameraných na jazykové vzdelávanie. Počas série desiatich týždenných webinárov odborní lektori zapoja účastníkov do praktických cvičení a aktivít určených na zlepšenie ich jazykových zručností. Hlavným zameraním webinárov je počúvanie a rozprávanie. Kurz bude viesť odborný jazykový lektor so skúsenosťami v oblasti justície. Každý jazykový kurz pozostáva z 10 hodín v pevne stanovený pracovný deň a čas, vzdelávanie bude uskutočňované prostredníctvom platformy ZOOM. Každá hodina bude trvať 60 min. s maximálnym počtom účastníkov pre jednu online jazykovú triedu stanovený na 10 osôb.

 

Od vybratého účastníka sa očakáva, že sa žúčastní všetkých 10 podujatí v danej webinárovej sérii. 

 

Kurz LI/OCC/2024/33 Online

Jazyk podujatia: anglický jazyk (B2)

Čas podujatí: 11:00-12:00

Dátumy podujatí: piatky

  • September - 20, 27
  • Október - 4, 11, 18, 25
  • November - 1, 8, 15, 22

 

Učebné ciele

  • zapojiť sa účastníkov do aplikovaného používania hovoreného jazyka prostredníctvom aktívneho používania v online dialógu
  • prostredníctvom cvičení a aktivít získať hlbšie pochopenie a používanie právnej terminológie
  • možnosť sledovania vlastného pokroku v ovládaní jazyka prostredníctvom interaktívnych týždenných aktivít a prezentácie na konci kurzu

 

Oblasť práva: jazykové vzdelávanie

Jazyk podujatia: anglický jazyk

 Cieľová skupina: sudcovia, prokurátori

Počet účastníkov: 1 (1 náhradník)

Aktivita je hradená z prostriedkov EJTN podľa finančných podmienok dostupných na https://ejtn.eu/wp-content/uploads/2023/02/EJTN-Corporate-Financial-Policy-2023-2.pdf.

Podmienkou účasti je súhlas priameho nadriadeného, ktorý je potrebné zaslať na mail karol.moravek@justice.sk.

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.