Orgány obce a ich kompetencie a vydávanie všeobecne záväzných nariadení

Číslo
2009/KEP/50
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Odborný garant
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Lektor(i)

JUDr. Slavomír Šúrek - zástupca riaditeľa netrestného odboru GP SR,  Ing. Emil Burák, PhD. - daňový odborník

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Sekundárna cieľová skupina
Vyšší súdni úradníci
Právni čakatelia prokuratúry
Počet účastníkov
40
Zodpovedný koordinátor
Mgr. Gabriela Urbanská, gabriela.urbanska@justice.sk, 033/690 33 13, 0911 960 972