Osobitosti pojednávania vecí týkajúcich sa dopravných priestupkov; sankcií podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

Číslo
č.5
Druh
viacdenný
Termín
-
Deadline
Odborný garant
JUDr. Peter Hulla
Lektor(i)

Lektori podujatia budú uvedení dodatočne.

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
35
Tajomník JA pre prípravu
Iveta Aksamitová, iveta.aksamitova@justice.sk, 033/6903310